breaking-newsताज्या घडामोडीपिंपरी / चिंचवड

सादर बिलांचे अंतर्गत लेखापरिक्षण होणार

ऐनवेळच्या ठरावाला स्थायी समितीची मान्यता

पिंपरी – महापालिकेच्या हद्दीत झालेल्या विकास कामांची बिले लेखा विभागाला सादर केल्यानंतर लेखा परिक्षण करण्यास तीन ते चार वर्षांचा विलंब केला जातो. दरम्यानच्या कालावधीत नस्ती अथवा पुस्तके गहाळ होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे लेखा विभागाने बिले अदा करण्यापूर्वीच अंतर्गत लेखा परिक्षण करून घ्यावे, अशा मागणीचा ऐनवेळचा प्रस्ताव आज बुधवारी (दि. 23) स्थायी समितीच्या सभेत मांडण्यात आला.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने शहरात कोट्यवधी रुपयांची विकास कामे केली जातात. कामाची बिले ठेकेदार लेखा विभागाला सादर करतात. मात्र, लेखा विभागाकडून या बिलांचे लेखापरिक्षण केले जात नाही. तब्बल, तीन ते चार वर्षानंतर लेखापरिक्षण केले जाते. दरम्यानच्या कालावधीत नस्ती अथवा पुस्तके गहाळ होतात. त्यामुळे लेखा परिक्षण पूर्ण होण्यास अडथळे येतात. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची रक्कम आक्षेपाधिन राहते. त्यामुळे कोणत्याही कामाची बिले अदा करण्यापूर्वी त्याचे लेखापरिक्षण करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या सभेत मांडण्यात आला.

विकास कामांचे अंतिम बिल अदा करण्यापूर्वी त्याचे लेखापरिक्षण विभागाकडून अंतर्गत लेखापरिक्षण करुन घ्यावे. ज्या कामांचे अंतिम बिल झाले आहे. त्याची अनामत रक्कम परत करण्यापूर्वी अंतर्गत लेखा परिक्षण करण्यात यावे. त्यानंतर नस्ती अभिलेख कक्षात जमा करावी. यासंदर्भात संबंधित विभागांना परिपत्रक काढून आदेश देण्यात यावे, अशा सूचना ठरावात करण्यात आल्या आहेत. त्याला सभापती ममता गायकवाड यांनी मान्यता दिली आहे.

Job AlertJob Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button