breaking-newsताज्या घडामोडीपुणे

सीओईपी उभारणार रिसर्च व टेक्‍नॉलॉजी पार्क

  • शासनाने दिली चिखली येथील 11 हेक्‍टर जागा

पुणे– शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयास (सीओईपी) चिखली (ता. हवेली) येथील 11 हेक्‍टर 30 आर इतकी जागा देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या जागेवर सीओईपीतर्फे रिसर्च व टेक्‍नॉलॉजी पार्क उभारण्यात येणार आहे. तसेच या ठिकाणी नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहे.

चिखली येथील गट नंबर 539 मधील 11 हेक्‍टर 30 आर इतकी जमीन शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयास या संस्थेच्या शैक्षणिक विस्ताराकरीता उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव 2017 मध्ये शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार शासनाने सीओईपी या संस्थेसाठी चिखली येथील जागा हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने या जमिनीचे हस्तांतरण त्यांच्याकडे झाल्यानंतर सीओईपीला ही जमीन एक रुपया या नाममात्र दराने 30 वर्षांच्या भाडेपट्याने उपलब्ध होणार आहे.

ही जमिन देताना शासनाने अटी व शर्तीचे पालन करण्याचे बंधन घातले आहे. त्यानुसार महसूल व वन विभागाच्या पूर्व परवानगीशिवाय सदर जमिन किंवा तिचा कोणताही भाग देणगी देऊन, गहाण ठेवून, खासगी-सार्वजनिक भागीदारी तत्वावर हस्तांतरीत करता येणार नाही. या जमिनीवर अथवा त्यांच्या कोणत्याही भागावर अन्य व्यक्ती, संस्था अथवा कंपनी आदींचे कोणत्याही प्रकारचे हक्क निर्माण होतील, अशा प्रकारे कोणतेही आर्थिक व्यवहार करता येणार नाही. तसेच महसूल विभागाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय सदर जमिनीचे पोट विभाजन करता येणार नाही.

या जमिनीचा वापर केवळ मंजूर प्रयोजनासाठीच करता येणार आहे. तसेच या जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून तीन वर्षाच्या आत या जमिनीचा वापर सुरू करावा, अशी अट शासनाने घातली आहे.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button