breaking-newsपिंपरी / चिंचवड

शिक्षण मंडळातील लिपिक ए. डी. ढमालेस कारणे दाखवा नोटीस

पिंपरी – महापालिका आयुक्तांनी सर्व अधिकारी व कर्मचा-यांना कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत कर्मचा-यांना टेबल सोडून इतरत्र कुठेही फिरायचे नाही, असे आदेशानुसार बजाविले होते. परंतू, तरीही शिक्षण मंडळातील लिपिक ए.डी.ढमाले हे कार्यालयीन वेळेत त्याच्या जागेवर उपस्थित नसणे, कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण आष्टीकर यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आस्थापनेवर शिक्षण विभागात लिपिक पदावर ए.डी. ढमाले काम करीत आहेत. हे ढमाले वारंवार वरिष्ठांनी पूर्वसूचना देऊनही सांगितलेले काम ते वेळेत करत नाहीत. कार्यालयीन वेळेत जागेवर उपस्थित नसतात. वरिष्ठांची परवानगी न घेताच कार्यालयाबाहेर फिरतात, अशी तक्रार विरोधात आहे. त्यामुळे आपले वर्तन कामकाजाच्याप्रती बेजबाबदारपणाचे व कार्यालयीन शिस्तीचा भंग करणारे आहे.

त्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979च्या नियमाधीन प्रशासकीय कारवाई का करण्यात येऊ नये? अशी कारणे दाखवा नोटीस त्यांना बजाविली आहे. तसेच सदरील नोटीसचा खुलासा न केल्यास अथवा खुलासा असमाधानकारक आढळल्यास कार्यवाही करण्यात येईल, असे नोटीसमध्ये नमूद केले आहे. याबाबत शिक्षण विभागाचे प्रभारी प्रशासन अधिकारी पराग मुंडे यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला आहे.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button