breaking-newsताज्या घडामोडीपिंपरी / चिंचवड

विकास आराखडा करण्यास ‘एचसीपी’ कंपनीला स्थायीचा ग्रीन सिग्नल

– 24 महिन्यात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा डीपी तयार होणार

पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचा संपुर्ण विकास आराखडा तयार करण्यासाठी एचसीपी डिझाईन प्लॅानिंग अॅन्ड मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची निविदा स्विकारण्यास आज (मंगळवारी) स्थायी समितीने मान्यता दिली. सदरील कंपनी 24 महिन्यात संपुर्ण शहराच्या डीपीचे काम पुर्ण करणार आहे, अशी माहिती नगरसेवक विलास मडिगेरी यांनी दिली.

स्थायी समितीत या सभेच्या अध्यक्षस्थानी ममता गायकवाड होत्या. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी एचसीपी डिझाईन प्लॅानिंग अॅन्ड मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड, मे.ऑल इंडिया इन्स्टियूट ऑफ लोकल गर्व्हेमेंट या दोन निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. या निविदेतील अटी व शर्थीनूसार एचसीपी डिझाईन प्लॅानिंग अॅन्ड मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी निविदा पात्र ठरली आहे. त्याचा निविदा दर 6630 प्रती हेक्टर प्राप्त झालेला आहे. तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून सुध्दा सुधारित प्रस्ताव मागविण्यात आला होता. त्यांचा 7527 प्रति हेक्टर दर प्राप्त झालेला होता.

महापालिकेच्या जुन्या हद्दीची विकास योजना महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने 18 सप्टेंबर 1995 ला मंजूर केली. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची विकास योजना 28 नोव्हेंबर 1995 ला मंजूर झाली. महापालिका व प्राधिकरणाच्या एकूण 86 चौरस किलोमीटर नियोजन क्षेत्रासाठी विकास योजना तयार करण्यात आली होती. या विकास योजनेच्या नियोजन क्षेत्रात महाराष्ट्र ओद्योगिक विकास महामंडळाचे सुमारे 12.52 चौ.कि.मी क्षेत्र ही समाविष्ट होते. आता पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या एकूण जुन्या हद्दीची विकास योजना प्राधिकरणाच्या नियोजन क्षेत्रासह संयुक्तपणे सुधारित करायचा आहे.

महापालिकने जुन्या हद्दीचे विकास योजना क्षेत्रासाठी सर्वेक्षण करुन विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार करण्याचे काम खासगी संस्थेमार्फत करुन घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी निविदा प्रसिद्ध करुन घेण्यास प्रशासकीय मान्यता दिली होती. परंतु, निविदा स्वीकृतीच्या कालावधीत मे.ऑल इंडिया इन्स्टियूट ऑफ लोकल सेल्फ गर्व्हेमेंट, पुणे आणि एचसीपी डिझाईन प्लॅानिंग अॅन्ड मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन्ही कंपनीच्या निविदासह बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा प्रस्ताव आला होता. त्यापैकी एचसीपी डिझाईन प्लॅानिंग अॅन्ड मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनी सोबत करारनामा करुन घेण्यासाठी स्थायी समितीने बैठकीत मान्यता दिलेली आहे.

Job AlertJob Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button