breaking-newsमहाराष्ट्रमुंबई

बेस्ट कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस जाहीर

बेस्ट कर्मचाऱ्यांना पाच हजार ५०० रूपयांचा दिवाळीचा बोनस जाहीर करण्यात आला आहे. एकूण ४० हजार कर्मचाऱ्यांना या दिवाळी बोनसचा लाभ होणार आहे. दिवाळी तोंडावर आली असतानाच बेस्ट कर्मचाऱ्यांना बोनसपासून दूर ठेवण्यात येऊ नये, अशी मागणी काही दिवसांपासून सुरू होती.

कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस देण्याच्या संदर्भात बेस्टचे महाव्यवस्थापक आणि पालिका आयुक्त यांच्यात वाटाघाटी सुरु होत्या. या वाटाघाटी नंतर अखेर आज बोनस जाहीर करण्यात आला. मागील काही महिन्यापासून बेस्टची आर्थिक स्थिती ढासळली होती. यामुळे बोनस मिळणार की नाही याबाबत संभ्रम होता. मागील वर्षी बोनस दिल्यानंतर पगारातून वळता करून घेण्यात आला होता. मात्र, आज बेस्ट कर्मचाऱ्यांना ५,५०० रूपयांचा बोनस जाहीर करण्यात आला आहे.

गेल्यावर्षी बोनसला कात्री

आर्थिक स्थिती डळमळीत झाल्यामुळे गेल्या वर्षी दिवाळीनिमित्त कर्मचाऱ्यांना बोनस देणे बेस्ट उपक्रमाला शक्य नव्हते. पालिकेने अटीसापेक्ष दिलेल्या निधीतून बेस्ट कर्मचाऱ्यांना पाच हजार ५०० रुपये बोनस देण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर ११ हप्त्यांमध्ये बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून बोनसची रक्कम कापून घेण्यात आली होती. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत होती.

Job AlertJob Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button