पिंपरी / चिंचवड

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

पिंपरी : प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरांसाठी नागरिकांनी अर्ज करण्याचे आवाहन, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने केले आहे. नागरिकांना 17 एप्रिल ते मे 2017 या एक महिन्याच्या कालावधीत योजनेसाठी महापालिकेकडे अर्ज करता येणार आहेत.

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरे उभारण्यासाठी महापालिकेने सर्वेक्षणाचे काम हाती घेतले आहे. त्यातून किती नागरिकांना घरे हवी आहेत, हे निश्चित करून नंतरच प्रत्यक्ष योजना राबविणे शक्य होणार आहे. या योजनेअंतर्गत घर हवे असणा-या शहरातील नागरिकांकडून महापालिकेने अर्ज मागविले आहेत. महापालिकेमार्फत त्याबाबतची जाहिरात सोमवारी (दि. 17) प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तसेच www.mhupa.org.in आणि www.pcmcindia.gov.in या संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत घर घेऊ इच्छिणा-या लाभार्थ्यांचे नाव महापालिकेच्या सर्वेक्षणात असणे बंधनकारक आहे. अत्यल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाखांपर्यंत असावे आणि अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 6 लाखांपर्यंत असावे. ज्या कुटुंबाकडे शहरात स्वतःचे घर नाही. पण शहरात वास्तव्याला असल्याचा पुरावा आहे, अशासर्व नागरिकांनी या योजनेसाठी अर्ज करण्याचे, आवाहन महापालिकेने केले आहे.

काय आहे प्रधानमंत्री आवास योजना

1) शासकीय जागेवरील झोपडपट्टीचा पुनर्विकास, 2) नवीन घर घेणे, बांधणे किंवा राहत्या घराचा विकास करणे, 3) खासगी विकसकाच्या सहाय्याने परवडणा-या घरांची निर्मिती करणे, 4) व्यक्तिगत घरकुल बांधणे अशा चार घटकांतर्गत ही योजना राबविली जाणार आहे.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button